Word politiek actief!

Het opstellen van de begroting voor onze gemeente is altijd weer een ingewikkeld en spannend proces.

Hoe passen onze ambities om het dorp nog mooier te maken bij het geld dat we daarvoor hebben? Hoe staat het met de lokale belastingen zoals de OZB en de diverse heffingen? Laten we die niet te veel stijgen? Hebben we nog genoeg geld om alle voorzieningen, zoals Landvast, het zwembad, de sporthallen en sportterreinen open te houden? 

Keuzes maken

Keuzes maken, daar gaat het om in de politiek. Hoe verdelen we de schaarse middelen die we hebben. Gelukkig is het ook dit jaar weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren. Er is zelfs nog een beetje geld over de komende jaren. Ook toekomstige colleges van B&W hebben dus de vrijheid om keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen. Het opstellen van een begroting is misschien niet sexy en spreekt u wellicht helemaal niet aan. Toch is het van belang voor vrijwel iedereen die in Alblasserdam woont, werkt en geniet. De mensen die deze keuzes namens u en voor u maken zitten in de gemeenteraad. Negentien personen die samen bepalen wat er in ons mooie dorp gedaan wordt met het beschikbare geld.

Spannende periodeArjan Kraijo

De komende periode is voor veel van deze mensen spannend. De politieke partijen gaan aan de slag met het samenstellen van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Van veel partijen weten we al wie de lijst gaat aanvoeren, maar de rest van de kandidaten is vaak nog niet bekend. Ook wordt volop gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s. Hierin presenteren de partijen hun plannen en laten ze zien wat zij belangrijk vinden voor Alblasserdam. 

Idee of probleem

Wat zou het mooi zijn als meer inwoners actief zouden worden in de politiek van Alblasserdam. Heeft u er wel eens over nagedacht of ‘de politiek’ iets voor u zou kunnen zijn? Misschien heeft u wel een idee voor Alblasserdam waarvoor nog geen aandacht is? Misschien zit u wel met een probleem waarover de politiek zich zou moeten buigen? NU is de tijd om die stap te zetten. Alle partijen in Alblasserdam staan open om met u in gesprek te komen en de ideeën die u heeft te bespreken.

Invloed

Wacht niet tot de campagnes begin volgend jaar starten met flyers, debatten en posters. Wilt u echt invloed te hebben op de toekomst van Alblasserdam? Kom dan nu in actie. Hopelijk zet u die stap naar de partijen. Mocht u nog niet helemaal weten hoe? Neem dan contact met mij op en ik help u graag op weg. Hoe u mij bereikt staat op onze website.

Arjan Kraijo
wethouder