Woorden en daden

Op 4 mei herdenken wij burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Vandaag, op 5 mei, vieren we dat we 76 jaar geleden onze vrijheid terugkregen.

Signaal

De ervaringen in de oorlog leren ons welke omstandigheden om daden vragen. Dat is wanneer het woord niet meer voldoet. Wanneer er niet geluisterd wordt. En wanneer er een diepe noodzaak is om toch een signaal af te geven. Dan is actie nog de enige optie is. Pas dan... niet eerder.

Fel protest

In de tweede Wereldoorlog móesten we als inwoners van Nederland wel tot daden overgaan. De bezetter luisterde duidelijk niet naar onze woorden. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Februaristaking van tachtig jaar geleden. Een fel protest tegen de Jodenvervolging. En opnieuw in 1943 tijdens de april-meistaking. In Alblasserdam, Kinderdijk en Bolnes lagen onder meer de scheepswerven plat. Voor deze opstanden tegen de bezetter namen ondernemers en werknemers het initiatief. De Duitsers reageerden met militair machtsvertoon en harde represailles. Het verzet nam alleen maar toe. Zo’n 300.000 mensen doken onder. 

Gesprek aangaanJaap Paans

Wat een moed vraagt het om in zo’n situatie tot daden over te gaan. Gelukkig kunnen we in deze tijd kiezen voor het woord. Daar ben ik dankbaar voor. We kunnen het gesprek aangaan. Ook als meningen uiteen lopen en overeenstemming ver weg lijkt. Ruimte voor andere perspectieven is een groot goed. We vinden elkaar, al is het maar in de bereidheid om het gesprek te voeren.

Moed

Dat vergt moed. De moed om vol te houden en steeds weer naar nieuwe woorden, nieuwe invalshoeken te zoeken. Het toont onze kracht dat we hier aldoor weer voor kiezen, ook in deze coronatijd, die zoveel van ons vraagt. En, breder gekeken, in deze tijd waarin het soms zo moeilijk lijkt om elkaar te vinden.

Inspiratie

De verzetsacties van ondernemers en werknemers in 1943 is nu een inspiratie voor ons allemaal. Belangrijk om bij stil te staan, juist in deze tijd waarin ondernemers onze steun en waardering nodig hebben. Ik ben er trots op wanneer mensen steeds maar weer opnieuw het gesprek aangaan. Dat is waarvoor gestreden is! Het maatschappelijk debat, volgens de vertrouwde democratische lijnen. Ik zal dat altijd blijven stimuleren. 76 jaar na de bevrijding is en blijft dat ons aller verantwoordelijkheid. 

Jaap Paans,
Uw burgemeester