Vakantie

De scholen hebben de deuren gesloten en de laatste raadsvergaderingen zijn geweest. Een mooie en hopelijk zonnige periode ligt voor ons. Een tijd om te ontspannen en energie op te doen. Een tijd om terug te kijken en vooruit te blikken.

Toekomst

Terugkijken en vooruitblikken doen we ook in het proces om te komen tot een toekomstvisie op ons dorp. Alblasserdam is in de afgelopen 700 jaar geworden tot het bedrijvige damdorp dat het nu is. Aan ons allen de mooie taak om de stap richting de toekomst te zetten. Hoe kan en moet volgens u het dorp zich gaan ontwikkelen? 

Uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen waar we een antwoord op moeten vinden. Zoals de woningnood, de energietransitie, de gevolgen van de klimaatverandering, vergrijzing en nog zo wat zaken… Hoe gaan we daar in Alblasserdam mee om? Gaan we meer bouwen? En zo ja waar dan? En wat doet dat met het broodnodige groen in ons dorp. Allemaal vragen waar we graag na de vakantie met u het gesprek over willen voeren. Arjan Kraijo

Keuzes

Wij hebben op basis van alle uitdagingen die op ons afkomen een aantal richtingen uitgewerkt (accenten) waarin Alblasserdam zich zou kunnen ontwikkelen. We zullen met elkaar keuzes moeten maken. Het is heel belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen, want keuzes die nu gemaakt gaan worden zijn bepalend voor de toekomst van ons dorp. En dus ook voor de toekomstige generaties die in ons dorp wonen.

Praat mee

We kunnen niet alles realiseren op de beperkte oppervlakte die ons ter beschikking staat. Helpt u mee met het maken van keuzes? Laat uw stem horen. Op de website www.praatmee.alblasserdam.nl kunt u zien en volgen hoe we tot keuzes gaan komen en hoe u mee kunt doen. Het zou fijn zijn als u zich daar nu al registreert. De vakantieperiode is een mooie tijd om inspiratie op te doen voor de toekomst van Alblasserdam. Ik wens u een fijne tijd toe en tot ziens na de vakantie!

Arjan Kraijo
wethouder