Toekomst

Hoe ziet de toekomst van Alblasserdam er uit? Meer groen? Meer wonen? Hoogbouw? Of juist kleinschaligheid en behoud van het dorpse? Praat u mee?

Omgevingsvisie

Zomaar een paar vragen waarover we graag met u in gesprek gaan. We willen werk maken van een omgevingsvisie voor Alblasserdam. Een visie op hoe ons dorp er in de toekomst uit moet komen te zien. Dat is belangrijk om nu richting te kunnen geven aan ontwikkelingen. U heeft vast in de media wel eens gelezen over de Omgevingswet. Deze wet gaat waarschijnlijk volgend jaar in en zal veel regels voor plannen in onze ‘ fysieke ‘ leefomgeving anders gaan maken. Nu werken we met bestemmingsplannen. Als een idee daar niet bij past, moet een procedure worden gevolgd om het bestemmingsplan aan te passen.

Ja-mits

Dit systeem gaat met de Omgevingswet behoorlijk op de schop. We gaan zoals dat heet van een ‘nee-tenzij’ antwoord, naar een ‘ja-mits’ antwoord op initiatieven vanuit de samenleving. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat we globaal weten hoe ons dorp er in de toekomst uit moet komen te zien; de omgevingsvisie. De komende periode krijgt u via diverse kanalen de vraag om mee te denken. Natuurlijk beginnen we niet met een blanco vel papier. Alblasserdam is in de loop van de afgelopen 700 jaar ontstaan. We nemen dit als uitgangspunt en gaan dan met elkaar verkennen wat wenselijk is voor de toekomst. 

VoorbeeldArjan Kraijo

Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘parkeren’. Bij alle ontwikkelingen speelt de parkeernorm een belangrijke rol. Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn en over het algemeen wordt er nu al veel gemopperd over het ontbreken hiervan. Willen we in de toekomst nog steeds zoveel ruimte blijven bieden aan de auto? Of gaan we, zoals in veel steden steeds meer gebeurt, bij nieuwbouwprojecten geen complete parkeervlakte aanleggen? Maar juist meer groen, meer ruimte voor de fietser? Meer en betere openbaar vervoer? En een grote parkeerplaats aan de rand van het dorp om daarvandaan met de e-bike of gewone fiets naar huis te gaan? 

Gevolgen

Met dit voorbeeld hoop ik aan te geven dat een keuze voor een bepaalde richting in de Omgevingsvisie wel degelijk gevolgen kan hebben op kortere termijn. Het is dan ook voor iedereen in het dorp belangrijk om mee te praten. Voorkom dat voor u wordt besloten en doe mee aan de keuze voor het juiste perspectief voor Alblasserdam. U kunt nu al terecht op de speciale website die daarvoor in het leven is geroepen: www.praatmee.alblasserdam.nl. Ik hoop u fysiek of digitaal te ontmoeten en met u in gesprek te gaan over de toekomst van Alblasserdam. 

Arjan Kraijo
wethouder