Reorganiseren

Al weer ruim een half jaar ben ik aan het werk als wethouder in het mooie Alblasserdam. Ik mocht met veel onderdelen uit het sociaal domein aan de slag gaan zoals zorg en welzijn, werk en inkomen en de aanpak van armoede.

Als gevolg van het plotselinge vertrek van Peter Verheij mag ik me sinds kort ook bezighouden met jeugdzorg. Persoonlijk vind ik dat jammer dat hij weggaat want ik vond hem een fijne collega. Plezierig in de omgang, uitermate deskundig en met een enorme dossierkennis. Dat zo maar even overnemen is geen gemakkelijke opgave. Vooral ook omdat we voor grote veranderingen staan.

Afstand

In de regio kennen we die veranderingen als de Transitie. Veel dossiers doen we in de Drechtsteden met zeven gemeenten samen binnen het bedrijf Sociale Dienst Drechtsteden. Denk aan de Participatiewet (werk en inkomen), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wet kinderopvang. De overdracht van deze taken is zo geregeld dat de gemeente op afstand staat. Dat op zich is niet zo erg maar helaas staat ook de inwoner daarmee op afstand.

Maatwerk

Vanaf volgend jaar wordt dat anders. De Sociale Dienst wordt anders ingericht. De eerste belangrijke verandering is dat iedere gemeente weer zelf het beleid vaststelt. En daarbij dus optimaal rekening kan houden met de wensen van de inwoners. De tweede belangrijke verandering is dat we bij het uitvoeren van de bovengenoemde wetten meer ruimte krijgen om dingen aan te passen. Meer maatwerk dus. En dat betekent veel. Want ook al heeft iedereen recht op een gelijke behandeling, we zijn allemaal anders. Inwoners hebben verschillende wensen. Willen we daaraan tegemoet komen dan is maatwerk noodzakelijk. Om het anders te zeggen: iedere inwoner heeft recht op een ongelijke behandeling. Kees Jongmans webformaat

Oude bibliotheek

Om dit waar te maken ligt het voor de hand om zo lokaal mogelijk te werken met zoveel mogelijk lokale partners. Zij kennen de Alblasserdamse situatie, weten wat er speelt en de kennen de andere organisaties die lokaal actief zijn. Vanaf volgend jaar kunnen we daar beter inhoud aan geven. Door de wijziging van de regionale afspraken maar vooral door een nieuwe plek in het dorp waar de deur open staat voor iedere inwoner met een vraag of een aanbod. Ik heb het natuurlijk over de oude bibliotheek aan de Ieplaan. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd starten met de verbouwing. Voorlopig noemen we die plek de Centrale Toegang. We zoeken nog een betere naam. Ik houd me aanbevolen voor goede ideeën.

Kees Jongmans
wethouder