Ontmoeten

Mijn periode van 16 weken vervangend wethouderschap in Alblasserdam zit er bijna op. Ze zijn omgevlogen, ondanks corona.

Of er nog een periode van 16 weken bijkomt, weet ik op het moment van dit schrijven (25 maart) nog niet. De gemeenteraad zal daarover op 30 maart een besluit nemen. 

Passie

Als de gemeenteraad instemt, ga ik met dezelfde energie en passie door. In mijn portefeuille zitten vooral zaken die van belang zijn voor inwoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een steuntje in de rug op het gebied van zorg, welzijn of inkomen. Om dat goed te kunnen doen, vind ik het van belang om die inwoners, als ze daar voor open staan, zelf te kunnen spreken. En daar wringt nu de schoen. Door de corona-maatregelen (die overigens nog steeds hard nodig zijn) zijn de mogelijkheden voor contact sterk afgenomen. 

De juiste dingen doen

Toen ik in Roosendaal wethouder was, had ik iedere maandagavond spreekuur in één van de wijken. Je hoort en ziet dan veel en dat kun je weer gebruiken voor het maken van beleid en het organiseren van maatregelen. Ik hoop dat die tijd in de loop van dit jaar weer terugkomt en ontmoeten weer mag en kan. Ondanks corona probeer ik toch om zoveel mogelijk bezoeken af te leggen. Zo kom ik bijvoorbeeld op alle basisscholen en krijg zo een beeld hoe het gaat met de Alblasserdamse kinderen en wat er van de gemeente wordt verlangd. Met die kennis proberen we dan de juiste dingen te doen.Foto Kees Jongmans voor website

Adviesraad Sociaal Domein

Afgelopen week heb ik kennis gemaakt met de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een groep mensen die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert op allerlei zaken op het gebied van zorg en welzijn. Voor de gemeente erg belangrijk. De adviesraad kijkt voortdurend kritisch over onze schouder mee en let er vooral op dat de dingen die de gemeente doet, goed zijn voor onze inwoners en ook echt werken. Via deze adviesraad probeer ik dus toch een beeld te krijgen van wat de Alblasserdammer bezighoudt en wat er voor de Alblasserdammer nodig is.

Mensen gezocht

Op deze Gemeentenieuwspagina leest u een aankondiging waarin nieuwe mensen voor deze adviesraad worden gezocht. Ik onderstreep dat van harte. De mensen die gezocht worden hoeven geen specialist te zijn op een bepaald gebied, maar gezond verstand, een (positief) kritische blik en weten wat er in het dorp leeft, zijn voor mij de belangrijkste eigenschappen. Ik hoop dat er mensen zijn die zich aangesproken voelen en mee willen doen. Als de gemeenteraad vindt dat ik door mag gaan met mijn werk voor Alblasserdam hoort u in mijn volgende column wat bovenstaande oproep heeft opgeleverd.

Kees Jongmans
wethouder