Nieuw gezicht

Op deze plaats treft u regelmatig een column van een lid van het gemeentebestuur. Vandaag een nieuw gezicht. Mijn naam is Kees Jongmans en ik ben op 15 december jongstleden geïnstalleerd als wethouder in uw mooie gemeente Alblasserdam.

Ik mag tijdelijk Dorien Zandvliet vervangen die jammer genoeg vanwege ziekte enige tijd is uitgeschakeld. Dorien is wethouder voor de PvdA, dat ook mijn partij is. Dat ligt voor de hand.

Ik stel me graag even voor

Ik woon in Roosendaal West-Brabant. Ik ben daar 8 jaar wethouder geweest van 2006 tot 2014. Na de verkiezingen in 2014 ben ik officieel met pensioen gegaan maar niet stil gaan zitten. Ik ben actief geworden vooral in de thuiszorg, de jeugdzorg en de aanpak van armoede. In november vorig jaar ben ik benaderd door de PvdA van Alblasserdam of ik bereid zou zijn om tijdelijk de plaats van Dorien in te vullen. Ik heb daar goed over na moeten denken en met mijn vrouw moeten overleggen. Na een paar goede gesprekken heb ik positief gereageerd met de installatie op 15 december als gevolg. Zoals gemeld ben ik getrouwd (mijn tweede huwelijk, mijn eerste vrouw is ruim 20 jaar geleden overleden), ik heb 2 zoons, 6 kleinkinderen en 3 zogenaamde ‘bonuskinderen’. Een vervelend woord trouwens. Ik ben 72 jaar en daarmee in één klap de oudste van het college.

Prachtig dorpKees Jongmans webformaat

In de kennismakingsgesprekken die ik met velen heb, is steevast de vraag wat ik vind van Alblasserdam. Ik meld dan steeds dat ik het een prachtig dorp vind met veel historie, gelegen tussen het water met z’n enorme dynamiek en bedrijvigheid en aan de andere kant het werelderfgoed de molens. Maar in mijn werk speelt niet het dorp de grootste rol maar de inwoner. Die staat in mijn portefeuille (zorg, welzijn, onderwijs) centraal. En die inwoner ken ik nog niet genoeg. Ik hoop dat u mij erbij gaat helpen om dat te veranderen zodat ik in mijn werk aan de slag kan met zaken die de Alblasserdammer nodig heeft. 

Gezondheid

Ik ben ook wethouder publieke gezondheid. Het is dan ook onvermijdelijk om iets te zeggen over corona. Het vaccineren is begonnen en vroeger of later worden ook wij allen door de GGD uitgenodigd. Ik hoop dat u in het belang van uzelf maar zeker ook van uw omgeving gebruik zult maken van de mogelijkheid om u goed te laten informeren en dan een beslissing te nemen.

Kees Jongmans,
wethouder