Gezond perspectief

2020 werd een jaar dat ons voor verrassingen stelde. Persoonlijk en collectief. Aan de ene kant zagen we schok, angst, verlies en verdriet. Aan de andere kant was het een jaar van snel schakelen, vindingrijkheid, spontaan initiatief, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Het belang van onze (collectieve) gezondheid is nooit duidelijker geworden dan in 2020. Als we niet gezond zijn, maar geremd en gevangen door een pandemie, dan lijkt alle perspectief weg te vallen. Onze opdracht is om rust te bewaren, naar elkaar om te zien en in alle chaos een gezond perspectief te vinden. Dat vermogen heet veerkracht. 

Perspectief - een helder beeld van de toekomst - is voor ons mensen net zo belangrijk als eten, drinken en onderdak. Als dat ontbreekt ervaren we stress. Ons geduld wordt op de proef gesteld en ons uithoudingsvermogen wordt getest. De begroeting, de aanraking of de omhelzing, dat is wat we missen.

Gezond perspectief: fysiek

Er is weinig wat zo kostbaar is als onze gezondheid, en weinig wat we zo normaal vinden als fit zijn. Tótdat onze gezondheid of die van onze naasten onder druk komt te staan. Dan is er niets belangrijkers dan dat, niets waar we meer naar verlangen. Tot nu toe zijn 17 Alblasserdammers ons verdrietig genoeg als gevolg van corona ontvallen. 

Gezond perspectief: mentaal

Over onze mentale gezondheid en persoonlijke vrijheid heb ik veel geleerd in de 75 gesprekken die ik tussen 4 en 11 mei heb gevoerd over vrijheid. Ik sprak mensen in de leeftijd van 8 tot 93 jaar! Zij staan ieder op hun eigen wijze in het leven, en voor ieder van hen heeft vrijheid een andere betekenis. Van ieder kunnen we iets leren. Dat is een mooie spiegel voor de huidige corona-situatie; ook daar zijn verschillende ideeën over. Belangrijk is dat we elkaars meningen willen horen en van elkaar willen leren.

Ik ben er trots op dat Alblasserdam een warm dorp is, waar het belang van allen van grote betekenis is. Met elkaar gaan we het redden. De verbondenheid is groot. Laten we elkaar blijven helpen om vol te houden. Laten we met elkaar de verborgen vijand, eenzaamheid, op afstand houden.

Gezond perspectief: financieelJaap Paans

In 2020 was bijna niets meer normaal, ook ons financiële perspectief veranderde enorm. Te beginnen bij de bedrijven. Veel ondernemers hebben het zwaar. Voor werknemers zijn het onzekere tijden. Het is niet voor te stellen hoe het voelt als je restaurant, café, winkel of marktkraam ineens niet meer open mag, of als je voor de vraag komt te staan of je medewerkers moet ontslaan. De gevolgen op de langere termijn zullen groot zijn. 

Laat duidelijk zijn dat we als gemeente naast u staan. Waar we kunnen, willen we helpen. De weg wijzen naar regelingen. Ook voor onze maatschappelijke instellingen en verenigingen.

Ik wens iedereen in ons mooie Alblasserdam, namens het gemeentebestuur, voor 2021 een gezond perspectief, en de veerkracht om dat steeds opnieuw te vinden. Voor uzelf en voor de mensen om u heen. Ik kijk uit naar het moment dat ik u weer op de gewone manier met een handdruk kan begroeten. Daar richt ik mijn vizier op. Graag tot dat moment in het nieuwe jaar!

Jaap Paans,
Uw burgemeester