Buiten Beter

Het voorjaar en de zomer staan traditiegetrouw in het teken van 'naar buiten'. In deze tijd waarin het coronavirus rondgaat en nog veel activiteiten beperkt zijn is het risico groot dat we weinig buiten komen. Juist door al meer dan een jaar thuiswerken of terughoudendheid in verband met een kwetsbare gezondheid kunnen voor velen de dagen voorbij snellen zonder het huis te verlaten.

En dat is jammer, omdat onze groene gemeente met Park Huis te Kinderdijk, het Lammetjeswiel, het Alblasserbos of Bos Rijkee en het buitengebied zich prima leent voor een mooie wandeling of fietstocht. Voor iedereen is voldoende bewegen en af en toe 'een frisse neus' halen van belang. Zo bezien is het voor iedereen 'buiten beter'. Ik spreek uit eigen ervaring dat het zeer aan te raken is om op gezette tijden een 'ommetje' te maken en voldoende stappen te zetten. Juist in het voorjaar is de schoonheid en het wonder van de schepping te ervaren!

Verbetering leefomgeving 

Vanuit de gemeente werken we in deze collegeperiode 2018-2022 actief aan het verbeteren van onze leefomgeving. Of het nu het bestrijden van onkruid is of het uitvoeren van  reconstructies zoals de Kerkstraat, de Zeilmakersstraat, het onderhoud aan de Edisonweg/ Van Wenaeweg of Vinkenwaard-Zuid. Doel is het creëren en onderhouden van een aangename woon- en leefomgeving waarin het prettig vertoeven is. Daarnaast willen we de bereikbaarheid op orde te houden en daarachter gaat vaak veel 'teken- en rekenwerk' door onze medewerkers schuil.

Aan de aandacht onttrokkenPeter Verheij

In deze tijd waarin mensen minder 'buiten' komen zouden deze verbeteringen zomaar aan de aandacht onttrokken kunnen blijven. Als gemeente beperken wij ons natuurlijk bij het beleggen van bijeenkomsten of het gezamenlijk met een buurt bijeenkomen rond een start of afsluiting van een project. Toch verdienen al deze projecten het om 'in het zonnetje' te staan als het af is. In Blokweer2 konden we pasgeleden met de wijkgroep Blokweer stilstaan bij de afronding van de werkzaamheden in deze wijk. De bewoners van de laatste fase hebben we bedankt met een attentie.

Samen doen

En laat duidelijk zijn: Ondanks papieren of digitale alternatieven missen we onze inwoners bij het werken aan de buitenruimte! Zoals bleek bij Blokweer2 maar ook bij andere projecten leidt de samenwerking tussen gemeente en inwoners tot zichtbaar en merkbaar betere resultaten. Niet alleen in de inrichting van de wijk maar ook in het sociale verkeer tussen wijkbewoners, in initiatieven die inwoners met elkaar nemen om de leefbaarheid te vergroten. Daar past alleen maar waardering en steun van de gemeente bij. We hopen binnen afzienbare tijd u, als inwoners en ondernemers, weer te kunnen ontmoeten zodat wij ons motto: 'Samen maken we Alblasserdam' weer intensiever dan mogelijk was in de praktijk kunnen brengen.  

Peter Verheij,
wethouder