Alblasserdam bouwt verder

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er de afgelopen periode diverse bouwplannen in Alblasserdam in een stroomversnelling zijn geraakt.

Zo heeft de raad afgelopen maand ingestemd met het stedenbouwkundige plan van Kloos, een project van 275 woningen. Daarnaast zijn er diverse andere plannen voor woningbouw aan de dijk. Als de inspraakprocedure is afgerond neemt de raad een definitief besluit over deze plannen. Een spannende tijd! Voor de indieners van de plannen, de omwonenden en de grote groep geïnteresseerde kopers en huurders. 

Woningnood

Helaas is deze laatste groep erg groot. De woningnood is hoog, ook in Alblasserdam. Er is behoefte aan alle soorten woningen. Groot, klein, gestapeld, in een rijtje, huur, koop, duur en goedkoop. We proberen daar met alle plannen zo veel mogelijk invulling aan te geven. Ik weet ook dat dat nooit tot ieders tevredenheid zal kunnen. Alle plannen bij elkaar leveren naar mijn idee een mooie mix van nieuwe woningen op die op korte termijn gebouwd kunnen worden. In maart zullen we met de raad bespreken of ons bouwprogramma evenwichtig is en of bijsturing van de nieuwe plannen nodig is. Arjan Kraijo

Sociale huurwoningen

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen langs de dijk, werken we ook aan de woningbouwplannen op het Wipmolenterrein en op het Zuidelijk Havengebied. Hier moeten in ieder geval 30 sociale huurwoningen komen, naast woningen in andere segmenten.  
De door ons geselecteerd ontwikkelaar van het Zuidelijk Havengebied is nu vooral achter de schermen bezig met het ontwikkelen van zijn plannen. Hij heeft al een aantal gesprekken met ondernemers gevoerd en de komende tijd staan er nog meer gesprekken met de directe omgeving op het programma.

Eerste schets

Dit proces heeft nog even zijn tijd nodig om tot een goed plan te leiden. Ik hoop dat we voor de zomervakantie samen met de ontwikkelaar een eerste schets kunnen laten zien, zodat we voor het einde van het jaar definitieve keuzes kunnen maken.  Wilt u ook de voortgang van dit project volgen? Kijk dan op de website van de gemeente. U vindt hier de laatste informatie. 

Arjan Kraijo
wethouder