Werk genoeg

Ik tik dit stukje tekst aan het einde van een rustige voorjaarsvakantie. Velen van u hebben mogen genieten van vrije tijd. Sommigen op wintersport, anderen dichter bij huis.

Na het weekend ging iedereen weer aan het werk en naar school. De alledaagse drukte is weer begonnen. 

Coronavirus

Nederland is intussen in de ban van het Coronavirus. Het is spannend wat er de komende tijd gaat gebeuren. Gelukkig zijn er veel knappe koppen en deskundige medewerkers van diverse overheden en gezondheidsinstellingen dag en nacht actief om voor ons allemaal de beste maatregelen te treffen. Een ingewikkelde klus waarbij het gaat om de gezondheid van de hele bevolking, ook internationaal. Ik hoop en bid dat deze uitbraak snel beteugeld wordt en dat er niet nog meer slachtoffers vallen. Laten we allemaal de maatregelen opvolgen die nodig geacht worden en die via officiële kanalen bekend worden gemaakt. Zo kunnen we helpen om deze uitbraak te beteugelen en verder zo normaal als mogelijk ons werk voort te zetten. Want werk is er nog genoeg te doen in Alblasserdam. 

Woningnood

De aanhoudende woningnood schreeuwt om een oplossing. Met ambities alleen komen we er niet, er zal gebouwd moeten worden. Tijdens de laatste Drechtstedendinsdag werden alle bouwplannen binnen de Drechtsteden gepresenteerd. Als al die plannen ook uitgevoerd worden, ziet de toekomst er goed uit voor de woningzoekenden in de Drechtsteden. Plannen voor nieuwbouw zijn er dus genoeg, ook in Alblasserdam. Tegelijk willen we zorgvuldig omgaan met de beoordeling van deze plannen en met de inspraak van de omwonenden. Dit neemt tijd in beslag. 

Plannen uitvoerenWethouder Arjan Kraijo

We doen er alles aan om de tijd die de gemeente nodig heeft zo kort mogelijk te houden en geven hierbij prioriteit aan een aantal projecten met een behoorlijke omvang. Tegelijkertijd heeft de gemeente ook niet alles in de hand. Of er vaart gemaakt kan worden hangt ook af van de eigenaren van de grond, de projectontwikkelaars en de financiers. Zij zijn het die uiteindelijk de huizen daadwerkelijk bouwen. De afgelopen jaren is in Alblasserdam al het nodige gerealiseerd. Denk maar aan Waterhoven, de Kadewoningen en de appartementen boven de Dirk, maar dat is nog niet genoeg. Samen met de projectontwikkelaars, Woonkracht 10 en omwonenden van de projecten, wil ik de komende tijd proberen de plannen die in de pijplijn zitten tot uitvoering te brengen. 

Arjan Kraijo
Wethouder