Veelbewogen jaar 2020

Wij vliegen daarheen. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Dat was de ervaring duizenden jaren geleden. Anno 2020 is dat niet anders. Een veelbewogen jaar ligt al weer bijna achter ons. Niemand heeft vooraf kunnen denken dat 2020 gedomineerd zou worden door het coronavirus.

Niet alleen werden en worden steeds weer ingrijpende maatregelen getroffen, ook de duur van de (tijds)omstandigheden en de daarmee gepaard gaande beperkingen gaan drukken. En dat vraagt veel van ons allemaal. Juist nu doe ik daarom een beroep op u allen om zich de komende weken uiterst verantwoordelijk op te stellen en de beperkende maatregelen na te leven.

Inmiddels zijn we in Alblasserdam sinds het begin van het jaar meer dan 1000 besmettingen verder. Landelijk maken we in deze dagen recordcijfers mee van soms wel 10.000 besmettingen per dag. De urgentie voor het serieus nemen van deze situatie en het naleven van de hygiënemaatregelen en andere beperkende maatregelen is daarmee onverminderd hoog. Ook zijn ons het afgelopen jaar Alblasserdammers ontvallen als gevolg van het coronavirus. Ik denk dan in het bijzonder aan bewoners van Zorgcentrum de Waard, waar naast een groot aantal besmettingen ook veel bewoners overleden zijn aan het coronavirus. We leven mee met de achtergebleven familieleden. Juist tijdens de Kerstdagen en het einde van het jaar, is het gemis temeer voelbaar. 

Zorg(personeel)

Het uithoudingsvermogen van met name personeel in de zorg wordt bijzonder op de proef gesteld. Naast de eerste golf in het voorjaar en een tweede coronagolf in het najaar lijkt het erop dat er maar geen einde komt aan nieuwe pieken in het aantal besmettingen. Diep respect en waardering voor (huis)artsen, verpleegkundigen, thuiszorg- en verpleeghuispersoneel dat zich dagelijks onder moeilijke omstandigheden inzet voor kwetsbaren en ouderen. Zowel de ervaringen van mensen die ernstig getroffen werden door het coronavirus als van personeel in de zorg, geven de ernst weer van het coronavirus. U kunt hen niet beter ondersteunen dan door de noodzakelijke maatregelen in acht te nemen en eraan bij te dragen dat de druk op de zorg afneemt.

Omzien naar elkaar

In Alblasserdam zijn we betrokken op elkaar en nemen we samen onze verantwoordelijkheid. Juist nu er weer hoge cijfers genoteerd worden en bezoek aan elkaar maar beperkt mogelijk is, is het belangrijk te voorkomen dat eenzaamheid (verder) toeslaat. Ik roep u allen dan ook op, binnen deze beperkingen, om te zien naar buren, kennissen, familieleden of andere dorpsgenoten die dat nodig hebben. Naast persoonlijke inzet waarderen we als gemeentebestuur enorm de inzet  van initiatieven als Coronahulp Alblasserdam en de inzet van de Stichting Welzijn Alblasserdam.   

Ondernemen 

We leven ook mee met de ondernemers in en uit ons dorp die getroffen zijn. Zo is de horeca al een tijd gesloten en is alleen afhalen en bezorgen van maaltijden mogelijk. Ook anderen hebben te maken met soms vergaande beperkingen in hun branche en/of noteren forse omzetdalingen. Ondanks de compensatiemaatregelen van het Rijk is de schade soms aanzienlijk. Hier en daar moesten al reorganisaties doorgevoerd worden. We leven mee met de betreffende ondernemers en hun medewerkers.Peter Verheij

Kerstdagen

In deze ingrijpende omstandigheden staan we aan de vooravond van de Kerstdagen. Kerstvieringen op school of elders ondergaan ook ingrijpende beperkingen. Welke beperkingen echter ook gelden, het Kerstevangelie blijft onveranderd. We staan op de Kerstdagen stil bij de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem, Die gekomen is als het Licht der wereld voor een volk dat in duisternis wandelt. ‘Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien’. Ik wens u Gezegende Kerstdagen toe!