In de greep

Deze column kon over niets anders gaan dan wat ons steeds meer in de greep krijgt: het coronavirus. Een virus waarvoor artsen en wetenschappers nog geen goed medicijn hebben en dat veel mensen ziek kan maken.

Die ziekte zal voor veel mensen mild verlopen, al is er ook een groep die een heel nare griep doormaakt. Er is echter ook een groep die heel ernstig ziek kan worden, zodanig dat zij in het ziekenhuis, of op de intensive care terecht kunnen komen. Soms leidt de ziekte zelfs tot de dood. 

Kwetsbaar

Ouderen en mensen met andere gezondheidsklachten zijn extra kwetsbaar, maar ook bij jongere en gezondere mensen kan het virus leiden tot ernstige klachten. Het probleem is dat als veel mensen besmet zijn, ook die groep mensen te groot kan worden. Dan is het moeilijk voor onze gezondheidszorg om iedereen de juiste zorg te geven. Het is daarom van levensbelang dat we met elkaar de richtlijnen heel goed opvolgen. Voor mensen die klachten hebben, hoe mild ze ook zijn, geldt dat zij echt thuis moeten blijven. Voor alle mensen geldt:
BLIJF THUIS WAAR MOGELIJK EN ALS JE TOCH ERGENS HEEN MOET, HOUD DAN MINSTENS 1,5 METER AFSTAND.

Andere dingen doen

We zien ook in Alblasserdam nog té veel mensen die misschien denken dat het allemaal wel los zal lopen, die het niet zo nauw nemen met de richtlijnen. We zien jongeren die toch maar gezellig bij elkaar komen. En we snappen dat het moeilijk is. Maar er is eigenlijk maar één gedachte die je moet hebben in deze tijd en die luidt: 'Ík kan het virus al met mij meedragen.' Als dát je uitgangspunt is bij al je handelen, bij alle keuzes die je maakt, dan ga je, zo heb ik gemerkt echt andere dingen doen. Niet de hort op, niet afspreken en extra goed letten op hygiëne. 

Onzekerheid

Het is nogal niet niks. De richtlijnen, de maatregelen, maar ook wat er wereldwijd gebeurt, heeft effect op ons dagelijks leven. Het is te begrijpen dat we daar ongerust van worden. Ik denk dat die ongerustheid en die onzekerheid normaal zijn. De wereld is in zo’n korte tijd zo’n andere plek geworden, dat we het maar moeilijk kunnen bevatten. Voorlopig zal die onzekerheid nog blijven en zullen veel van onze vragen nog niet goed kunnen worden beantwoord.

Trots en dankbaar

Ik weet alleen wel dat iedereen die zich met dit virus bezighoudt keihard werkt. De mensen in de ziekenhuizen, bij de GGD’s, in de ouderenzorg, in de thuiszorg, bij brandweer en politie. Iedereen heeft maar één doel voor ogen: de verspreiding van dit virus tegengaan en de mensen die het treft zo goed mogelijk helpen. Dag en nacht zetten zij zich in en ik ben enorm trots en dankbaar dat wij in ons land en in onze regio zulke betrokken en kundige mensen in zulke stevige en professionele organisaties hebben werken.Wethouder Dorien Zandvliet

Coronahulp Alblasserdam

En waar ik ook warm van wordt is de actie #CoronahulpAlblasserdam die door JeugdPunt in samenwerking met de SWA, Helpende Handen en Leerwerkbedrijf Smile is opgezet om Alblasserdammers te ondersteunen. Een prachtige sociale coalitie waarvan ik hoop dat mensen het weten te vinden en dat organisaties en vrijwilligers zich er bij aansluiten. Want één ding weten we zeker: alleen als we er samen voor staan in onze samenleving, elkaar helpen, ondersteunen waar nodig gaat dit lukken. Dus laten we naar elkaar omkijken, de kwetsbaren in onze omgeving wat meer aandacht geven en de maatregelen in acht nemen.
Zorg voor elkaar en voor jezelf!


Dorien Zandvliet
Wethouder