Een bijzonder jaar

2019: een bijzonder jaar voor Alblasserdam. Een jaar waarin raadsleden van CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD aan de slag gingen met datgene waarmee zij persoonlijk het verschil wilden maken. 2019 was ook het jaar van de moeilijke gesprekken. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019 wenste ik ons allen toe vele stappen voorwaarts te zetten in en voor Alblasserdam en de Alblasserdammers. Deze drie invalshoeken bij elkaar leveren een jaaroverzicht op met memorabele momenten.

Moeilijk gesprek

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2019 diende zich het eerste moeilijke gesprek van 2019 aan. Een jonge Alblasserdammer had de moed om in te spreken. In een confronterend betoog maakte hij het gemeentebestuur duidelijk hoe moeilijk hij het heeft om in en buiten Alblasserdam als homo over straat te gaan. Van scheldpartijen tot bedreigingen. Hij, én anderen die niet de vrijheid voelen om erover te spreken, voelden zich gekwetst door de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring waarbij ook Alblasserdammers betrokken zijn.
In het indringende debat ging het ook over de vraag hoe en in welke mate  bestuurders uiting kunnen geven aan hun vrijheid van meningsuiting.

Stankincident

Op 9 februari werd Alblasserdam landelijk nieuws door een stankincident bij tanktransportbedrijf OTT op bedrijventerrein Vinkenwaard-Zuid. Door te hoog opgelopen druk, een niet-werkende stankafsluiter en een stevige zuidwesten wind werd een smalle, maar langgerekte strook Nederland tot de grens met Duitsland getrakteerd op een indringende geuroverlast. In Alblasserdam werd een betrekkelijk kleine groep inwoners getroffen. Onduidelijkheid in de communicatie via NL Alert en de tijd die nodig was om grip te krijgen op de lekkage en de stankoverlast zorgde voor onrust en onzekerheid. Nadat het lek gedicht was en de nazorg opgestart konden we via communicatie met getroffenen en na een grondige evaluatie werken aan herstel van vertrouwen. Ook OTT heeft hierin nadrukkelijk verantwoordelijkheid genomen. De druk bezochte Open Dag van OTT en het aanpassen van werkprotocollen zijn daar goede voorbeelden van.

Vrijwilligersdiner

In maart 2019 werden vele vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens het vrijwilligersdiner in Landvast. Ook werd de nieuwe ruimtelijk-economische samenwerking in de regio Drechtsteden besproken in de gemeenteraad. Door gemeenteraden en colleges nadrukkelijker zelf in actie te laten komen moet meer resultaat geboekt worden op het gebied van wonen, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Onder leiding van wethouder Verheij en in samenwerking met wethouder Burggraaf van Dordrecht is via deze nieuwe werkwijze een belangrijke werkgever voor de regio behouden. Recent werd bekendgemaakt dat Peute recycling zich wil vestigen op het voormalig terrein van Nedstaal Special Steel. De sloop is hier in volle gang. Mannen van staal zijn verdwenen, meer banen op en met papier komen er voor terug. Een belangrijke mijlpaal die ook onze lobby richting het Rijk versterkt om extra te investeren in de brede welvaart van de regio Drechtsteden-Gorinchem.

Lintjesregen

De lintjesregen van 2019 bracht negen Alblasserdammers op 26 april een Koninklijke Onderscheiding. Acht Damdorpers werden onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau en één werd Ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor allen een enorme verrassing. Maar voor raadscommissielid Hans van Ommen was de verrassing het grootst. Hij vroeg de Koninklijke onderscheiding aan voor zijn vrouw Ina vanwege haar grote hart en toewijding in de pleegzorg. Maar liefst acht pleegkinderen hebben zij langdurig opgevangen. Hij was sprakeloos toen ik vertelde dat het Zijne Majesteit had behaagd ook hem vanwege die verdienste Koninklijk te onderscheiden. Zijn inspanningen voor de raadscommissie om de pleegzorg en de uitbreiding van het zorgnetwerk met meer pleegouders op de agenda te houden zal niemand verbazen.

Verhuizing woonwagens

Mei 2019 was een gedenkwaardige maand in Alblasserdam. Natuurlijk vanwege de nationale dodenherdenking op 4 mei, waarbij we met velen de gevallenen in Alblasserdam herdachten.
Bijzonder was deze maand ook, omdat na veertig jaar eindelijk de woonwagens van de Staalindustrieweg werden verplaatst. In drie nachten werden tien woonwagens op grote diepladers verhuisd naar de Vlietbaan. Een bijzonder transport én de afronding van een grondig voorbereide verhuizing onder leiding van wethouder Zandvliet. Dit heuglijke moment is samen met de bewoners van De Vlietbaan in oktober gevierd.

Nieuwbouw

Raadslid Margreet De Deugd-Bos pleitte nadrukkelijk voor behoud van de supermarktfunctie op de hoek van de Plantageweg en Sportlaan. Na de oplevering van de nieuwbouw met winkels en woningen én de opening van de nieuwe DIRK op het voormalige Bochanenterrein door wethouder Kraijo zag een ander supermarktconcern mogelijkheden om in het gat in de markt te springen. Op 26 juni vierden de wijken Blokweer en Souburgh de komst van Plus Van Holten. Een half jaar later sloot heel Alblasserdam Karin van Holten in het hart toen zij Alblasserdam op een ontbijtje trakteerde.

Paardenmarkt

Juli staat traditioneel in het teken van de Alblasserdamse Paardenmarkt. Om meerdere redenen een bijzondere editie deze keer. De enorme hitte vroeg om extra zorg voor paarden en pony's. De jaarlijkse ponykeuring werd vervroegd én het hippisch evenement werd uitgesteld naar september. Extra EHBO-ers stonden stand-by om te assisteren bij mensen die bevangen werden door de hitte. Net als ieder jaar was er ook dit jaar een succesvolle loterij. Alle loten zijn verkocht en de tien winnaars werden bekend gemaakt. Helaas was de communicatie rondom de uitslag aanleiding voor activisten om aangifte te doen tegen mij, de notaris en het Paardenmarktcomité. Via het Openbaar Ministerie werd gelukkig snel duidelijk dat met aanpassing van de communicatie van verdere rechtsvervolging werd afgezien. Laat voor iedereen duidelijk zijn dat Alblasserdam géén dieren verloot!

Activiteiten voor de jeugd

Augustus was voor veel Alblasserdammers de vakantiemaand. Toch was er voor de jeugd in de laatste week van de vakantie veel te beleven, dankzij de vele vrijwilligers die zich weer inspanden voor honderden kinderen tijdens Jeugdland in Landvast. Bestuur en vrijwilligers van Jeugdland verdienen ons applaus voor hun inspanningen voor het in stand houden van de jarenlange traditie waaraan jaarlijks veel voorbereiding vooraf gaat. Nieuw dit jaar was het Timmerdorp op sportpark Souburgh. Vele nieuwe gezichtjes timmerden daar aan prachtige hutten en bouwwerken. Wie weet is daarmee een nieuwe traditie geboren?

Havenfestival

September 2019 staat traditiegetrouw in het teken van het Havenfestival. Wat een groot succes weer dit jaar. Tienduizenden bezoekers op een zonnige dag zorgden voor een stampvol dorp. Een succes dat ook vraagt om nieuwe plannen voor betere verkeersafwikkeling tijdens de braderie en crowd control tijdens de afsluitende feestavond. Samen met het bestuur van het Havenfestival, de Stichting Faciliteiten Evenementen Alblasserdam in oprichting en de hulpdiensten worden die plannen begin 2020 uitgewerkt.

Hawker Typhoon

Toch steekt de waardige herdenking van de op 28 september 1944 neergestorte Hawker Typhoon in polder Kortland dit jaar voor mij als burgemeester boven alles uit. Het eerbetoon dat velen brachten aan de omgekomen piloot Jean Noël Vandaele zal zijn nabestaanden en mij altijd dankbaar en ontroerd bijblijven. Een moment waarop je als burgervader niet trotser kunt zijn op Alblasserdam en de Alblasserdammers.

LHBTI-gemeenschap

Raadslid Wim van Krimpen toont zich vanaf zijn aantreden in 2018 actief ambassadeur van de LHBTI-gemeenschap in Alblasserdam. In de raadsvergadering van februari slaagde hij er, na maanden van zorgvuldige voorbereidingen, in om alle raadsleden voor zijn motie te laten stemmen. Een motie die het gemeentebestuur oproept om nog in 2019 met een aanpak te komen die leidt tot beleid dat recht doet aan de positie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen. Te beginnen bij het creëren van begrip en veiligheid om te zijn wie je bent. Op 11 oktober 2019 is met steun van de raadsbrede werkgroep een oproep uitgegaan aan alle Alblasserdammers en aan Alblasserdamse organisaties, verenigingen en verbanden om over de veiligheid van de LHBTI-ers in eigen kring te praten. In 2020 worden alle organisaties benaderd om dit gesprek te voeren. Leden van de werkgroep zullen hierbij helpen.

Plastic afval

Op 13 november stelde de gemeenteraad de begroting 2020 vast. Onder aanvoering van raadslid Harrold van Vliet werd na een jaar van argumenteren, vragen stellen, informatie delen opnieuw beargumenteerd dat het aantal inzamelmomenten van plastic afval in de oranje bak - bij wijze van proef - verdubbeld moet worden.

Wipmolenterrein

In de vergadering van 17 december 2019 zette de voltallige gemeenteraad, onder leiding van raadslid Marko Stout, een belangrijke stap voorwaarts in de opgave voor sociale woningbouw én centrumparkeren. Met het raadsbreed ingediende initiatiefvoorstel voor bebouwing van het Wipmolenterrein zijn het college van burgemeester en wethouders en Woonkracht 10 aan het werk gezet om een doorbraak te realiseren.

Dankbaar

Zoals gezegd: in 2019 zijn vele stappen voorwaarts gezet in het belang van Alblasserdam en de Alblasserdammers. Daarin is nog veel onbenoemd gelaten. Dat kan ook niet anders. 365 dagen Alblasserdam zou 365 dagen tekst opleveren. Hier gebeurt altijd wat; ieder uur, iedere minuut, iedere seconde van de dag. Veel blijft onzichtbaar voor het publiek. Laten we dankbaar zijn voor allen, die zich achter de schermen bezig houden met al die zaken waaraan Alblasserdammers deelnemen. Samen maken we ons dorp met karakter. Ook in 2020.

Vuurwerk

Het nieuwe jaar is knalhard ingeluid. Velen hebben plezier beleefd aan het afsteken van vuurwerk.
Op initiatief van raadslid Corné van Werkhoven is aandacht besteed aan een positieve campagne, waarin meer mensen plezier beleven aan de jaarwisseling. Over enkele weken maken we de definitieve balans op. Gaan we door op deze ingezette koers of geeft het lokale en nationale beeld van deze jaarwisseling aanleiding en handvatten voor een rigoureus andere benadering?
Die laatste optie zal een nieuw moeilijk gesprek in onze samenleving opstarten.

Welzijn van de jeugd

Moeilijke gesprekken horen erbij. Samen samenleven vraagt om inleven in elkaar. Ook in die mensen die het moeilijk hebben, zoals kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Op initiatief van raadslid René Zonnebeld besteden we daar dit jaar extra aandacht aan. Zoals dat ook gebeurt mede dankzij de initiatieven van de raadsleden Jako Sterrenburg en Jan Mark ten Hove. Zij vragen aandacht voor vroegtijdige signalering van potentiële scheidingen waarbij het welzijn van kinderen in het geding is. Extra aandacht voor de jeugd: preventief! Een mooi streven om het nieuwe jaar mee te beginnen. Een streven van hoop en betere vooruitzichten. Voor jong en voor oud.

Het wordt een jaar om naar uit te kijken: een lerend, verbindend en benaderbaar 2020.                                                                                                                                                               Burgemeester Paans

Waarom? Dat laat ik u zien tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari 2020.
U bent van harte welkom in Cultureel Centrum Landvast tussen 19.30 en 21.30 uur.

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en succesvol nieuwjaar!

Jaap Paans
Burgemeester