Bouwen

Afgelopen vrijdag mocht ik een overeenkomst tekenen met De Langen & Van den Berg Vastgoed en Stevast Ontwikkeling om een plan uit te werken voor het Zuidelijk Haventerrein. Een terrein dat al heel wat jaren de gemoederen bezighoudt.

Bij mijn aantreden, nu zo’n 6 jaar geleden, gaf ik aan dat ik wat mij betreft de laatste wethouder ben die zich bezighoudt met de planmakerij voor dit gebied.

Vertrouwen

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we partners aan boord hebben waarmee het mogelijk is om volgend jaar een definitief plan te maken dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Hoe dat er precies gaat uitzien? Dat gaat mede bepaald worden door veel partijen. Omwonenden, ondernemers, Landvast, Woonkracht10 om er maar een paar te noemen. Er zijn veel partijen die gaan samenwerken om hier een succes van te maken. Het doel is een plek die nu en in de toekomst meerwaarde heeft voor de inwoners. Een plek waar het mooi wonen, recreëren en parkeren is. Een lastige, maar mooie uitdaging. 

Mercon Kloosterrein

Over wonen gesproken: de ontwikkeling van het Mercon Kloosterrein is ook in volle gang. Afgelopen week heeft de ontwikkelaar Fransje Sprunken op een interactieve manier vanuit haar eigen woonkamer, via YouTube inzicht gegeven in de plannen. Een grote groep inwoners keek online mee. Mooi om te zien dat ook in tijden van corona aan plannen gewerkt kan worden zonder daarbij onze inwoners te vergeten. De eerste reacties zijn positief, kunnen we concluderen. We werken hard aan de vervolgstappen, zodat binnenkort de gemeenteraad een besluit kan nemen. 

WoonbehoefteArjan Kraijo

Het bouwen van woningen in alle soorten en maten is hard nodig. Dit bleek ook weer afgelopen week uit het woonbehoefte onderzoek dat door de regio is uitgevoerd (RIGO onderzoek). Met de plannen die nu uitgewerkt worden (Wipmolenterrein, Zuidelijk Haventerrein, kassen, manegeterrein,  Mercon Kloosterrein) doen we een behoorlijke duit in het zakje, maar zijn we er nog niet. Voor de lange termijn zal ook in Alblasserdam weer gezocht moeten worden naar plekken waar woningen gebouwd kunnen worden. Dit moet zorgvuldig gebeuren, met respect voor groen, bereikbaarheid en ondernemers. 

Visie

In 2021 beginnen we met het opstellen van een omgevingsvisie waarin we, hopelijk met velen van u, gaan nadenken onder andere de vraag: hoe ziet Alblasserdam er over 15 jaar uit. Als u nu al ideeën hierover heeft, dan hoor ik die bij gelegenheid graag van u. 

Arjan Kraijo
wethouder