Beste Alblasserdammers

Afgelopen week zijn er ingrijpende landelijke maatregelen aangekondigd door het kabinet en het RIVM vanwege het coronavirus. Deze maatregelen hebben een behoorlijke impact op ons dagelijks leven, zowel landelijk als in ons dorp.

Dit maakt dat juist nu het belangrijk is er te zijn voor elkaar. Ik denk in het bijzonder aan steun en omzien naar ouderen, kwetsbare personen en zorgen voor opvang van kinderen van medewerkers in cruciale beroepsgroepen.

Betrokken

In Alblasserdam zijn we betrokken op elkaar en nemen we in zo'n situatie samen onze verantwoordelijkheid. Ik zie dat verenigingen, kerken, (maatschappelijke) partners, scholen, ondernemers en bedrijven soms drastische maatregelen moesten nemen en de landelijke maatregelen hebben doorgevoerd. Dit alles met als doel verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik wil mijn waardering hiervoor uitspreken en ben u allen dankbaar voor uw begrip en inzet hierop. 

Omzien naar elkaar

Zoals het er nu voorstaat blijven de ingezette maatregelen bestaan tot en met 6 april 2020. We zullen elkaar daarom zeker nodig hebben de komende periode. Ik vraag u daarom om te blijven zien naar uw naaste(n) en diegenen die dat juist nu nodig hebben. Door er voor elkaar te zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen staan we samen sterker in het doorstaan van deze crisis. We zien dat er al veel initiatieven genomen worden om elkaar te helpen en extra aandacht te besteden aan omzien naar ouderen en kwetsbare personen. Mijn waardering hiervoor. 

Persoonlijk

Persoonlijk dacht in aan onze Vader des Vaderlands en de aan hem toegeschreven laatste woorden “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij, heb medelijden met dit arme volk”, die hij uitsprak in eveneens zeer zorgvolle omstandigheden van ons land. Bij verschillende gelegenheden zingen we met elkaar ons volkslied Het Wilhelmus. Voor mij hebben het zesde en veertiende couplet hierin bijzondere betekenis. Ik hoop van harte dat we elkaar ook daarin kunnen herkennen en dit waardevolle lied (weer) met elkaar kunnen aanheffen bij de gelegenheden die we gewend zijn.Wethouder Peter Verheij
Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe in deze bijzondere (tijds)omstandigheden. In het bijzonder mensen in de zorg en in andere cruciale beroepsgroepen en zij die verantwoordelijkheid dragen voor organisaties waarop de impact groot is.

Informatie

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Voor vragen over het coronavirus verwijs ik u naar het RIVM, www.RIVM.nl, telefoonnummer 0800-131 en naar de GGD Zuid-Holland Zuid, www.ggdzhz.nl of telefoon (078) 7708580. Heeft u vragen die bedoeld zijn voor de gemeente dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14078 of uw contactpersoon bij de gemeente bellen of mailen.

Peter Verheij 
Wethouder