Van afval naar grondstof

Wellicht herinnert u zich het nog? De 100-100-100 campagne over het scheiden van afval. 100 dagen probeerden 100 Alblasserdammers 100% afvalvrij te zijn.

Er werden mooie resultaten behaald. Een veelgehoorde reactie was: ‘Ik wist niet dat je met wat discipline zo weinig restafval overhoudt’. En dat is waar. Sinds 2017 zijn door ons aanvullende maatregelen getroffen om het restafval te verminderen. Met resultaat. Van 233 kilo restafval per inwoner per jaar in 2016 daalden we naar circa 181 kilo per inwoner per jaar in 2018. Sinds kort zien we weer een kleine stijging. En dat is jammer, want de doelstelling is om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben en in 2025 30 kilo restafval per inwoner per jaar.

Milieu staat onder druk

Met het scheiden van uw afval draagt u bij aan een schoner milieu en een duurzamere leefomgeving. Grondstoffen raken uitgeput en het milieu staat op meerdere vlakken onder druk. Door uw afval goed te scheiden draagt u bij aan het recyclen van verpakkingen, papier en karton en aan het composteren van GFT-E afval. Als alles in één bak zou zitten is het niet meer (goed) opnieuw te gebruiken. Verbranden van afval is echt een aller-aller-allerlaatste optie. Dat geldt zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit financieel oogpunt. Onze doelstelling is om 75% van ons afval te recyclen in 2020.

AfvalbrengstationWethouder Peter Verheij

U realiseert het zich wellicht niet, toch zijn dit de feiten: in een gemiddelde afvalstroom van een inwoner van Alblasserdam van 181 kilo zit nog 147 kilo aan herbruikbare grondstoffen. 69 kilo is daarvan is groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-E). Wist u dat etensresten ook in .het GFT(E)-container thuis horen? En als u een klus in de tuin heeft waarvan het afval niet in de kliko past kunt u dit heel gemakkelijk naar het afvalbrengstation in Hendrik-Ido-Ambacht brengen. Dat geldt overigens ook voor veel ander ‘grof-afval’. Als ik daar kom ben ik steeds weer onder de indruk van hoeveel containers er voor veschillende soorten afval zijn. In 2020 gaan we bij hoogbouw zorgen voor betere mogelijkheden om oud papier en GFT-E afval te scheiden. Ook gaan we kijken naar hoe vaak we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) moeten ophalen. Overigens kunt u altijd uw extra PMD in de oranje wijkcontainers en in de perscontainers bij winkelcentra kwijt.

Verpakkingsindustrie

Naast GFT-E zit er nog voor 21 kilo aan oud papier en 18 kilo PMD in het restval. Natuurlijk heeft verpakkingsindustrie een verantwoordelijkheid. Als die alleen goed te scheiden en recyclebare plastics maakt en voedselproducenten verpakkingen met mate gebruiken helpt dit bij het .verminderen van de afvalstroom. Door nieuwe afspraken met de verpakkingsindustrie wordt zij aanzienlijk meer uitgedaagd om de keten van recycling te sluiten. Doet zij dat niet, dan draait deze industrie op voor de kosten van de inzameling en verwerking van niet-recyclebaar PMD.

Decembermaand

Ik hoop van harte dat u en vele andere Alblasserdammers bij willen dragen aan een verdere daling van het restafval. Zeker met de decembermaand voor de boeg is het geen overbodige luxe u extra attent te maken op het goed scheiden van afval. We zullen ook in 2020 regelmatig om uw aandacht vragen en handige tips delen over het scheiden van afval. De eerste geef ik alvast: Als u twijfelt welk afval in welke bak hoort kunt u kijken op www.indegoeiebak.nl.

Peter Verheij
Wethouder