Samen Gedaan

De week voor Kerstmis hebben we als organisatie het jaar afgesloten met een gezellige kerstmarkt in Landvast. Een mooie manier om onze medewerkers te waarderen én de lokale middenstand een extraatje te gunnen.

En natuurlijk eet iedereen na afloop gezellig een hapje mee. Zoals ieder jaar is de organisatie hiervan in vertrouwde handen van het team van Landvast.

Zwart randje om 2018

Traditiegetrouw blikken we op zo'n bijeenkomst terug op het afgelopen jaar. Voor onze organisatie heeft 2018 een zwart randje gekregen door de plotselinge dood van onze lieve collega Julia en haar kinderen. Uiteraard hebben we voor hen en alle andere geliefden, die ons dit jaar zijn ontvallen een kaars opgestoken opdat wij hen niet zullen vergeten!

Samen Gedaan

Indrukwekkend om zaken waaraan we in 2018 hebben gewerkt de revue te laten passeren. Ik noem er een paar: het vierde pootje van de rotonde heeft ons allen behoorlijk bezig gehouden, het fietspad Oost-Kinderdijk is na jaren van voorbereiding en gesprekken met bewoners eindelijk doorgetrokken. Nieuwe ontwikkelingen namen een vlucht zoals het Nedstaalterrein, de ontwikkelingen op Mercon Kloos waarmee we proberen volop mee te doen in de oeverontwikkeling van de Drechtsteden. Het Lammetjeswiel werd geopend, De Alblashof werd verbouwd en onlangs opgeleverd, evenals het Scheldeplein dat na een lang traject met ondernemers en omwonenden ook mooi is opgeknapt. We hebben er een prachtige sporthal bij, de herstructurering van Blokweer vordert gestaag en ondanks een politiestaking kijken vrijwilligers en organisatie op een succesvol Havenfestival terug. De eerste stappen zijn gezet in de strijd tegen armoede en Route 22 (jongeren aan ons dorp verbinden) kreeg een gezicht. We hebben de eerste Entreeopleidingen afgerond met een hoog slagingspercentage en het ABC-team zorgt dat iedereen in Alblasserdam voldoende beweging krijgt. Allemaal Samen Gedaan!

Organisatiezaken

Voor de organisatie stond 2018 vooral in het teken van de renovatie en tijdelijke verhuizing, kamperen zoals we dat noemen. Wat hebben we opgeruimd, een digitaliseringsslag gemaakt en plaats en onafhankelijk werken ingevoerd. Grote opluchting dat de verbouwing met een lichte vertraging alsnog door kan gaan…het blijft kamperen… Maar daar bleef het niet bij.

Simone van HeerenNaast de verkiezingen en een nieuwe Samenlevingsagenda werkten we ook aan de nieuwe privacywet, een nieuw intranet en zaaksysteem, investeerden we in duurzaamheid en schone lucht. Daarnaast zijn we druk bezig op het sociaal domein om de hulpvrager weer centraal te stellen. En tot slot hebben we negen nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen bij de buitendienst. 

Mooie resultaten om bij stil te staan. Ik wens u een heel fijn Nieuwjaar!

Simone van Heeren
Secretaris/Algemeen directeur