SamenDoen

SamenDoen, een bekende slogan binnen de samenleving van Alblasserdam. We zien om naar elkaar, respecteren elkaar en maken er samen iets moois van.

SamenDoen, regelmatig op de proef gesteld

Hoe vanzelfsprekend is SamenDoen eigenlijk? Met de recente terreuraanslagen ver weg en dichtbij wordt ons vertrouwen in elkaar op de proef gesteld. Het maakt onzeker en de reflex om je terug te trekken op je eigen ‘eiland’ ligt voor de hand. Ook de publiciteit rondom de Nashville-verklaring maakte veel tegenstellingen los. En dan komt het erop aan: kunnen we met elkaar in verbinding blijven? Durven we een gesprek te voeren, elkaar te leren kennen en begrijpen en elkaar ruimte te geven?

SamenDoen, de basis voor overheidshandelen

Voor mij is SamenDoen een wezenlijk onderdeel van het bestaansrecht van de (lokale) overheid. De overheid bewaakt de vrijheid en de belangen van een ieder, zorgt voor een vangnet voor hen die het zelfstandig niet redden en helpt maatschappelijke debatten te voeren. Kortom: is gericht op verbinding. En niet vanuit een ivoren toren, maar wat mij betreft met de voeten middenin de samenleving.
En soms lijkt het wel eens of je tegen de stroom inroeit ...en dat alles wat je probeert te verbinden uit elkaar spat....maar gelukkig zijn er iedere dag ook lichtpuntjes die je laten beseffen dat het er wel degelijk toe doet. Kijk alleen al naar de vele vrijwilligers in ons dorp.

SamenDoen, ook in de ambtelijke organisatie

En als je ergens voor staat, dan moet je daar ook uiting aan geven. Daarom werken wij graag samen met inwoners en organisaties bij het vormgeven van straat en buurt, bij het bouwen en beheren van voorzieningen en bij het bieden van nieuwe kansen aan mensen, zoals in Participand.

En we blijven ook kritisch naar onszelf kijken. Hoe kunnen wij onderling de samenwerking verder verbeteren? Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in het leren kennen van elkaar als persoon en als vakgenoot en leerden we elkaars talenten en drijfveren kennen. We hebben de afdelingen omgevormd tot kleinere en meer wendbare basisteams die samen meer bereiken dan de eenpitters van voorheen. En de teams Ondernemen, Zorg&Veiligheid en Wonen zijn opgericht. Teams waarbij we al onze kennis bundelen en samenwerken met onze maatschappelijke partners aan grote opgaven. Een koerswijziging waarin ik zeer geloof, Simone van Heerenmaar die zeker niet zonder slag of stoot gaat.

Afgelopen donderdag presenteerden alle teams zich aan elkaar, terugkijkend op de hoogtepunten en dieptepunten van de ‘reis’ die ze met elkaar maakten, zelfbewust van hun opdracht, zelfbewust van wat samenwerken inhoudt en vooral supergemotiveerd om vanuit die samenwerking nog meer voor elkaar te krijgen in met en voor de samenleving. Kijk...over lichtpuntjes gesproken!

Simone van Heeren
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur