Mensenwerk

"En nu moet jij eens even heel goed naar mij luisteren...", gevolgd door een scheldpartij die ik hier niet zal herhalen. Ik loop net onze kantoortuin binnen en zie mijn medewerker met een rood hoofd aan de telefoon zitten.

Als ik dichterbij kom, hoor ik door de telefoon een heftige scheldkanonnade. Wat een verbaal geweld. Vol bewondering zie ik vervolgens hoe mijn medewerker oprecht luistert naar de beller, het probleem erkent en met de beller op zoek gaat naar een mogelijke oplossing. De andere kant kalmeert en ik meen aan het einde van het gesprek zelfs een kort grapje te horen. De twee mensen aan de lijn zijn blijkbaar nader tot elkaar gekomen. Luisteren, elkaar erkennen en samen zoeken naar oplossingen, dat is mensenwerk.

Beste burgemeester van de wereld

'Besturen is mensenwerk', was dit jaar ook het thema van het landelijke congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers kwamen vorige week bij elkaar om te praten over onder andere de tekorten in de jeugdzorg en de voorwaarden van het Klimaatakkoord. Er waren ook een paar inspirerende sprekers onder wie Bart Somers, de burgemeester van de Belgische stad Mechelen. Hij werd vorig jaar uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld. En dat is niet voor niets. Twintig jaar geleden was Mechelen een stad vol criminaliteit, werkloosheid en vreemdelingenhaat. Het is hem gelukt om samen met de inwoners de stad om te vormen tot een stad waarin het fijn wonen is voor alle inwoners, ongeacht afkomst, achtergrond of sociaal milieu.

Luisteren en samenwerken

Zijn geheim? Hard optreden tegen criminaliteit om de veiligheid van inwoners te waarborgen en daarnaast ieder individu als mens zien en niet als onderdeel van een groepering. Luisteren, de mens achter het verhaal zien en samenwerken. Simone van HeerenEigenlijk ‘gewoon’ mensenwerk dus. Maar zeker een prestatie in een tijd waarin juist dat mensenwerk soms wat uit het oog verloren lijkt te raken door verharding van standpunten in het politieke debat, verbaal geweld in het maatschappelijk verkeer en pesterijen op social media.

Na afloop van het telefoongesprek steek ik mijn duim op naar de medewerker! Mooi om dat mensenwerk ook van dichtbij te zien en voor mij een inspiratie om dit nog veel meer aan te moedigen en te waarderen.'

Simone van Heeren,
Gemeentesecretaris