Levende historie: 75 jaar bevrijding

Vanaf deze eerste week van september 2019 is er veel aandacht voor 75 jaar bevrijding. Op 6 juni 1944 (D-day) begon met de landing op Normandië de grote opmars van de geallieerden om Europa te bevrijden.

In september ’44 was de strijd nog volop gaande. In Nederland werden de eerste delen bevrijd bij onder andere de Slag om de Schelde. Bij één van de aanvallen van de geallieerden op doelen in de omgeving van Alblasserdam op 28 september 1944 kwam Luitenant Jean-Noël Vandaele om het leven. Zijn Hawker-Typhoon werd geraakt en stortte neer op Alblasserdams grondgebied: wat nu het Alblasserbos heet. Lange tijd moesten we het doen met verhalen van ooggetuigen en herinnerde slechts zijn graf aan deze gebeurtenis. Pas in de jaren ’70 kwam er een ereveld direct achter de Oude Toren waar ook zijn lichaam een ereplaats kreeg.

Meer aandacht

Gelukkig kreeg deze gebeurtenis in de loop van de tijd meer aandacht. Op 4 mei 1995 werd, voorafgaand aan de plaatselijke dodenherdenking , een aparte herdenking georganiseerd bij het graf van Vandaele. Sinds 2018 heeft het College van B&W die traditie in ere hersteld met een bezoek aan het ereveld op de begraafplaats achter de Oude Toren.
Hawker Typhoon Memorial-comité
Naar aanleiding van vondsten van onderdelen van het vliegtuig in 2017 is meer onderzoek gedaan. Het Hawker Typhoon Memorial-comité heeft veel werk verzet om deze historische gebeurtenis in het volle licht te zetten. Het is zeer te waarderen dat de Historische Vereniging West-Alblasserwaard ter gelegenheid van de aanstaande herdenking van deze gebeurtenis in het kwartaalblad veel informatie heeft opgenomen. Was er al reden genoeg lid te zijn van de Historische Vereniging, ik mocht ooit het 500e lid worden, dit toont des te meer de waarde aan van de voortdurende documentatie door de vereniging van de geschiedenis van de West Alblasserwaard.

Indrukwekkend

Eén enkele historische gebeurtenis staat wat mij betreft symbool voor de hele bevrijding als markeringspunt in de historie van Nederland en ook Alblasserdam: ‘opdat wij nooit vergeten’. Ieder jaar zijn de adoptie van het Monument aan de Polderstraat door één van de scholen, de presentatie van de groep kinderen die zich verder in de Alblasserdamse oorlogsgeschiedenis heeft verdiept en de herdenking op 4 mei indrukwekkend. Zo houden we met elkaar de geschiedenis van  ons dorp levend.

Wethouder Peter Verheij

Waardevolle vragen

‘Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden noch toekomst’ luidt een treffend gezegde. Daarom is het belangrijk met elkaar niet alleen stil te staan bij historische gebeurtenissen op zichzelf, maar ons ook te bezinnen op de betekenis die we eraan geven. Wij kregen onze vrijheid terug. Deze vrijheid is ons sindsdien onafgebroken geschonken. Schatten we dat voldoende op waarde? Waar heeft het ons gebracht? Wat doen we er met elkaar aan om de vrede te bewaren? Zijn we wel zuinig genoeg op onze vrijheid? Nodige en waardevolle vragen voor iedereen. 

Peter Verheij
Wethouder