Kinderdijk

Afgelopen week werden wij verrast door het idee om Nederlandse Werelderfgoederen in het zonnetje te zetten tijdens het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Nederland wordt gehouden. Hoe mooi zou het wel niet zijn als rond de tweehonderd miljoen mensen wereldwijd getrakteerd worden op beelden van de Beemster, het Woudagemaal en de molens van Kinderdijk. Met een uitnodiging erbij om langs te komen.

Op zich een logische gedachte van de Stichting Werelderfgoed Nederland die deze suggestie deed aan de organisatoren van het Songfestival. Jammer dat er niet wat beter is nagedacht over de gevolgen van een dergelijk aanbod en ook jammer dat niet even van te voren contact is gelegd met de omgeving van deze bezienswaardigheden. Misschien waren dan andere keuzes gemaakt.

Weidsheid van het landschap

Al jaren zijn wij bezig om het bezoek aan de molens van Kinderdijk in goede banen te leiden en om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Met de gemeente Molenlanden, de provincie, het waterschap en nog een aantal andere partijen zijn we bezig om samen met onze inwoners en ondernemers een gebiedsperspectief op te stellen. Dit moet een samenhangende set aan maatregelen worden om de bezoekersstroom voor de toekomst aan te pakken. Wat ons betreft hoort daar ook slimme marketing bij. Geen 'platte' marketing die gericht is op de massa. We beseffen maar al te goed dat bezoekers nodig zijn om geld in het laatje te brengen om de molens in stand te houden. Deze bezoekers willen we op een gastvrije manier ontvangen en een mooie dag bezorgen. Dat kan alleen als de hoeveelheid toeristen niet zo groot is dat er geen ruimte meer is om de weidsheid van het landschap te ervaren.

Schrikbeeld

Het zogenoemde 'overtoerisme' is helaas al werkelijkheid bij diverse andere attracties. De gevolgen zijn desastreus. Schrikbeeld is een Kinderdijk dat gedomineerd wordt door rolkoffertjes (zoals het centrum van Amsterdam) waar geen Kinderdijker meer woont. Om over de parkeerproblematiek nog maar te zwijgen.Wethouder Arjan Kraijo

Bewoonbaar en leefbaar

Wij willen Kinderdijk en de molens bewoonbaar en leefbaar houden. De dorpen Kinderdijk en Alblasserdam moeten in de luwte zichzelf kunnen zijn en blijven. Hier hoort regulering van de stroom toeristen bij. Om de regie te kunnen voeren zijn ook moeilijke besluiten nodig. Deze maatregelen werken we momenteel uit. Om alvast een tip van de sluier op te lichten: we denken aan parkeren met een vergunning, een transferium en shuttleservice van en naar Kinderdijk en een stringent beleid op Bed &Breakfasts. Ook gaan we discussiëren over de manier waarop het molengebied toegankelijk moet zijn, of niet.

Kortom, redenen genoeg om de komende maanden eerst met de gemeenteraden en de inwoners besluiten te nemen en geen onnodige stromen toeristen onze kant op te trekken via een promotiecampagne tijdens het Songfestival.

Arjan Kraijo
Wethouder