In vrijheid herdenken

Op 4 mei herdachten wij burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Op 11 mei gevolgd door het herdenken van de vier bombardementen op Alblasserdam die dag 79 jaar geleden. In vier aanvallen werd Alblasserdam verwoest door brisant- en brandbommen. Om 10 over 10, om 20 voor 1, om 2 uur en om kwart over 2. 28 inwoners: vrouwen, mannen, kinderen lieten het leven. Vele anderen raakten gewond.

Nationale Herdenking

Dit jaar stond de Nationale Herdenking in het teken van het thema 'in vrijheid kiezen'. Natuurlijk: we vieren 100 jaar kiesrecht. Maar er is meer. Het thema raakt ook aan de vrijheid te kiezen wat je wilt zijn, waar je voor staat. Op vele plekken in de wereld, ja ook in Alblasserdam, voelt niet iedereen zich vrij om te zijn wie ze zijn.

Beoordelen van een ander

Ieder jaar herdenken we de hoogste 'prijs' die Alblasserdammers in die jaren betaalden voor onze vrijheid. Ik vraag u: hoeveel van die bevochten vrijheid koesteren wij nog elke dag? Hoe vrij laten wij elkaar in vrijheid leven? Hoe vaak vinden we iets van een ander? Zeker als die ander anders is dan jij. Hoe vaak beoordelen we anderen vanuit ons eigen het beeld? Zijn wij het die het verdienen een ander de maat te nemen? Hoe vaak beoordelen we de ander als minder? Zeker als niet aan ons zelfbeeld wordt voldaan.

'Niet Vergeten'

Het is belangrijk dat wij 'Niet Vergeten'. Steeds dichterbij komt het moment dat zij die er in die jaren bij waren niet meer in ons midden zijn. Steeds dichterbij komt het moment dat wij, de onbeschadigden, het herdenken overnemen. Het is onze plicht de waarden door te  geven waarvoor gestreden is.

Leerlingen Ds. Beukelmanschool

In Alblasserdam geven we 74 jaar na de bevrijding nog steeds de vrijheid door. Aan de kinderen van nu. Dit jaar via de leerlingen van groep 7/8 en groep 8 van de Ds. J. Beukelmanschool. Zij adopteerden op 18 april jl. het monument aan de Polderstraat en hielden indrukwekkende presentaties voor veteranen, het 4 mei comité en belangstellenden. Zij geven vrijheid door aan alle mensen die na ons komen.

Hawker Typhoon

Vanaf 28 september 2019 tot en met 11 mei 2020 staan we met een reeks herdenkingen stil bij de periode die dan 75 tot 80 jaar achter ons ligt. Een periode van grote invloed op onze vrijheid nu. Te beginnen met het neerstorten van de Hawker Typhoon waardoor Flight Lieutenant Vandaele van het 609 Squadron boven polder Kortland om het leven kwam. Gevolgd door de herdenking van de start van de oorlog 80 jaar geleden en 75 jaar bevrijding op 5 mei 2020. Afsluitend staan we op 11 mei 2020 stil bij het bombardement van Alblasserdam en de strijd om de vergeten brug, dan 80 jaar geleden.

Laten we ons zelf het komende jaar dagelijks in de spiegel aankijken.
De spiegel beantwoordt wie wij zijn en stelt ons de gewetensvraag:
Waardeer jij de vrijheid waarvoor anderen hebben gestreden?

DodenherdenkingIedere dag, opdat wij niet vergeten!

Jaap Paans
Burgemeester