Iedereen doet mee

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel hiervan is het bevorderen, beschermen en waarborgen van rechten van mensen met een beperking.

Het verdrag gaat over het meedoen aan de samenleving van mensen met een handicap of beperking. Het gaat over het versterken van hun positie en dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven inrichten. Reden genoeg voor onze Adviesraad Sociaal Domein om hierover op donderdag 11 juli jongstleden een bijeenkomst te organiseren: 'Iedereen in Alblasserdam Doet Mee'.

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is in 2018 ingesteld als opvolger van de Wmo-adviesraad. Hun taak is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de besluiten die zij neemt over zorg, welzijn, jeugd en werk en inkomen. Dat doen zij door in gesprek te gaan met mensen in het dorp die met deze onderwerpen te maken hebben. De adviesraad heeft het hierboven genoemde VN-verdrag als één van hun speerpunten benoemd, waarop zij het college wil adviseren.

Bijeenkomst

De bijeenkomst in juli gaf veel inzicht hoe het in Alblasserdam is voor mensen met een beperking. Gemeenteraadsleden waren voorafgaand aan de avond met een rolstoeltocht door het dorp meegegaan. Zij gaven via een film een terugkoppeling over de knelpunten die zij tegenkwamen. Van te hoge stoepranden tot in-de-weg-staande afvalcontainers. Twee mensen vertelden wat hun beperking betekent bij bijvoorbeeld het reizen met het openbaar vervoer. Annemarieke Driessen vertelde haar aangrijpende verhaal over haar leven na haar dwarslaesie op 24-jarige leeftijd. Vol inspiratie en humor wist zij de deelnemers mee te nemen in het moment dat voor haar alles anders maakte. Het was al met al een avond die mij is bijgebleven.

Vervolg

De Adviesraad gaat met de opbrengsten aan de slag. Er zijn ideeën opgehaald, knelpunten benoemd, aandachtspunten meegegeven. Zaken waar we als gemeente, maar zeker ook als samenleving iets mee moeten. Dat hoeven niet altijd grote zaken te zijn. Vaak kunnen kleine aanpassingen een groot effect hebben. Want we hebben het niet altijd door als onze container in de weg staat. Of dat het voor iemand met een scootmobiel lastig is als een auto met twee wielen op de stoep staat geparkeerd. Of dat het voor iemand die niet goed kan zien handig is als we de voetpaden netjes houden. Of dat niet iedereen ingewikkelde teksten begrijpt. Of dat mensen die doof of slechthorend zijn ondertiteling nodig hebben bij filmpjes. Allemaal zaken waar we ons bewust(er) van kunnen worden, zodat we door kleine veranderingen kunnen bijdragen aan een samenleving waar iedereen daadwerkelijk kan meedoen!

Dorien Zandvliet,

wethouder