Buiten Beter

Het is inmiddels volop voorjaar. Planten, bloemen en bomen lopen weer uit. Juist dan valt op hoe waardevol en belangrijk groen in Alblasserdam is en waar dat versterkt kan worden. Daar werken we hard aan. In deze collegeperiode is één van de vijf sporen: Buiten Beter. Daarin streven we naar een merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en schonere omgeving voor iedereen.

Groener

We zorgen voor aanplant van méér bomen, onderhoud van het groen op een hoger kwaliteitsniveau, verduurzamen van de buitenruimte en het opknappen daarvan in onder andere de wijk Blokweer, de Zeilmakersstraat, de Kerkstraat en Vinkenwaard Zuid. De waarde van groen is dat het zorgt voor een prettiger verblijf buiten, het creëert schone lucht, is goed voor vogels en insecten en zorgt voor het vasthouden van water in de grond. Duurzaamheid en rentmeesterschap gaan hand in hand.

Verantwoordelijkheid inwoners

"We vinden het belangrijk, en vanzelfsprekend, dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen om Alblasserdam een prettig en veilig dorp te laten zijn" zo schreven we in het coalitieakkoord. En dat geeft aan dat de medaille van 'Buiten Beter' twee kanten heeft. Ook dat is 'Samen Doen'. Verduurzamen, vergroening en kwaliteitsverhoging kan ook in uw eigen tuin. Dat juichen we uiteraard toe. Via het Meldpunt Openbare Ruimte kunt u situaties melden die verbeterd kunnen worden.

Schoner

Ook een 'schóner' Alblasserdam valt onder het spoor 'Buiten Beter'. De buitendienst werkt hier dagelijks aan, maar het vraagt ook inzet van u. Door een goede afvalscheiding zijn we inmiddels de best scorende gemeente van de Drechtsteden. We zijn daarmee op weg naar een forse vermindering van het restafval vergeleken met 2015. Door afvalinzameling bij hoogbouw (o.a. groen) te verbeteren en vaker plastic metalen blikjes en drinkpakken (PMD) op te halen worden die resultaten steeds beter.

Alblasserdam Schoon

21 Maart was de landelijke Nederland-Schoon-dag. In Alblasserdam werkten we met bijna 80 mensen aan 'Alblasserdam Schoon'. Op initiatief van Alblasserdammer Peter van der Spoel werd voor de tweede keer dit jaar gewerkt aan het opruimen van zwerfafval. Met hulp van enkele bedrijven was het weer een succesvolle actie. Verbazingwekkend hoeveel zwerfvuil in enkele uren uit ons dorp is opgeruimd. Een mooi resultaat, maar het heeft ook een oorzaak. Flesjes, blikjes, verpakkingen, kapot speelgoed en handschoenen groeien niet aan de bomen….. We kunnen allemaal bijdragen aan een schoner Alblasserdam door zuinig met de natuur, groen en de buitenruimte om te gaan. Zo werken we allemaal aan een Betere Buitenruimte.

Veel jongeren gaven het goede voorbeeld op 21 maart! Laat de inzet van de vele vrijwilligers bij 'Alblasserdam Schoon' een voorbode zijn van nog meer gezamenlijke inzet voor een groener en beter Alblasserdam. Ook dat is Samen Doen. Mogen wij op u rekenen?

Peter Verheij
Wethouder

Opruimdag