Balans

Wat was het een mooie avond, zaterdag 7 september j.l. Prinses Beatrix opende met een druk op de knop het nieuwe entreegebouw bij de ingang van het molengebied in Kinderdijk. De vele complimenten voor het ontwerp en het feit dat het gerealiseerd is, zijn meer dan terecht. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft hier een knap staaltje werk geleverd. Directie, medewerkers en vrijwilligers: hartelijk dank. Met dit nieuwe entreegebouw en de aanpassingen aan de infrastructuur heeft het molengebied eindelijk een waardige entreezone gekregen.

Uitdaging

Het is ook een mooie stap naar meer balans in alle ontwikkelingen in en rondom Kinderdijk. Zoeken naar die balans is de gezamenlijke uitdaging van de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, de provincie Zuid-Holland, het waterschap, de SWEK, het rijk en vele andere partijen. Balans tussen de groei in het toerisme en leefbaarheid van de kernen, verkeersstromen, bewoonde molens, economische ontwikkeling, woningbouw en veiligheid. In het gebiedsperspectief Kinderdijk waar we momenteel aan werken zoeken we naar die balans. Binnen welke kaders mag het toerisme zich in ons gebied ontwikkelen? Duidelijk is wel dat we nu in actie moeten komen voordat de toeristenstroom ons overspoelt. Gelukkig zijn we nog niet te laat en kunnen we maatregelen nemen om situaties als in Venetië of andere plekken die lijden onder massatoerisme te voorkomen.

'Kwaliteitstoerist'

Belangrijk is om meer grip te krijgen op een aantal zaken. Ten eerste op de marketing. We willen ons meer richten op de ‘kwaliteitstoerist' die interesse heeft in het watermanagement en niet alleen een selfie wil maken bij de molens. Ten tweede moeten we meer grip krijgen op de ontwikkelingen in de dorpen. Die moeten gewoon dorpen blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is, zonder al te veel last van de toeristenstroom. Hierbij hoort ook grip op de ruimtelijke ontwikkelingen. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld de Molenstraat langzaam verandert in een straat met alleen B&B 's en geen bewoners. Ten derde moeten we meer grip krijgen op alle mensen die Kinderdijk willen bezoeken. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de parkeergarage die in het Havengebied in Alblasserdam moet komen. Ook de financiële stromen zijn hierbij belangrijk, want de investeringen moeten uiteindelijk door de inkomsten vanuit het toerisme betaald worden.

Inbreng van inwonersPrinses Beatrix bij de opening van het bezoekerscentrum

Ten slotte is het belangrijk dat er een eenduidige sturing komt van het gebied. Nu zijn er veel overheids- en semi-overheidsinstanties die een deel van de verantwoordelijkheid hebben. Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur die ook ruimte biedt voor inbreng vanuit onze inwoners. Hierover hebben we afgelopen zaterdag uitvoerig gesproken met inwoners van het gebied. Ik ben blij met de grote opkomst en de vele opmerkingen die daar zijn gemaakt. De toon was positief en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Binnenkort zullen de gemeenteraden zich uitspreken over het gebiedsperspectief. Daarna moeten we als de wiedeweerga aan de slag met de maatregelen voor het seizoen 2020 en laten zien dat toerisme en leefbaarheid in balans naast elkaar kunnen bestaan.

Arjan Kraijo,
wethouder