Plannen maken en weer aanpassen

14 november 2018. Zo langzamerhand gaan we weer richting het einde van het jaar. Een tijd om plannen te maken voor 2019.

 De gemeenteraad debateert deze week over de begroting (u leest daar in deze krant meer over). In de begroting laten we zien welke plannen we hebben voor het komende jaar. Vol optimisme gaan we weer aan de slag. Iemand zei ooit eens tegen mij: weet je waarom we plannen maken? Om er beargumenteerd van af te kunnen wijken! In mijn jaren als wethouder heb ik ervaren dat dit een behoorlijk accurate uitspraak is. Veel plannen die gemaakt worden zijn in de praktijk toch lastiger, worden toch duurder, duren langer dan je van tevoren had bedacht. Soms zit het economische tij tegen, zoals in de crisisjaren, en soms zit het mee (maar veroorzaakt dan weer andere problemen, zoals bij het project gemeentehuis). Dit geldt niet alleen voor plannen waar de overheid mee bezig is. Na jaren van stilstand zien we ook in Alblasserdam dat de crisis voorbij is. Veel partijen stoffen (met name) bouwplannen die al lang op de plank liggen af en proberen het opnieuw. Onze omgevingsdienst draait overuren.

Over deze bouwplannen en de effecten op de omgeving maak ik me behoorlijk druk. De tijd dat projectontwikkelaars alleen maar communiceerden met de gemeente en pas achteraf met de omgeving is echt voorbij. Helaas merk ik dat deze boodschap nog steeds niet bij alle partijen met initiatieven is doorgedrongen. Nee, het was niet een mode gril of iets wat bij de crisisjaren hoorde. Het meenemen van je buren, het oprecht luisteren en zoeken naar gezamenlijkheid is een blijvertje, ook voor projectontwikkelaars. Gelukkig zie ik ook projectontwikkelaars die dit wel goed kunnen. Het aangaan van het goede gesprek wil niet zeggen dat alle verschillende belangen overbrugt kunnen worden. Het is dan hopelijk wel zo dat er meer begrip voor elkaar is ontstaan en dat duidelijk is waar de verschillen zitten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Om dit ‘spel’ goed met elkaar te spelen is goede communicatie essentieel. Helaas gaat er op dit vlak vaak iets mis. Veel van mijn werk als wethouder bestaat uit het repareren van schade die ontstaat door niet, of niet goed met elkaar communiceren.

Goed communiceren is misschien wel het moeilijkste dat er is. En toch moeten we hier naar blijven streven. Neem tijd voor elkaar. Professionele partijen zoals projectontwikkelaars: neem de tijd voor de buurt, neem tijd voor het leren kennen van elkaar. We denken vaak al snel dat we elkaar verstaan en vullen daarbij veel in voor de ander. Doe dat niet, probeer in te leven in elkaars belangen, zonder direct in de strijdmodus te schieten. Ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk mooiere plannen ontstaan waar veel mensen blij van worden als we in het begin van een bouwproject hier meer tijd voor inruimen. Het kost misschien meer tijd, investeren in elkaar. Maar ik vind het een uitstekende reden waarom een plan en de planning uiteindelijk toch aangepast moeten worden.

Arjan Kraijo,Arjan Krajio
wethouder