Gemeentehuis: huis van de samenleving

17 oktober 2018. In juni 2017 nam de gemeenteraad de beslissing om tot renovatie van het gemeentehuis en herinrichting van het Raadhuisplein en de Havenstraat over te gaan.

Impressie

Het gemeentehuis is technisch dringend aan groot onderhoud toe. Zo voldoen de technische installaties niet meer aan de (wettelijke) eisen en is de energetische staat van het gebouw ronduit slecht. Deze plannen maken onderdeel uit van de centrumvisie waarin het leggen van verbinding  tussen het plein als huiskamer van het dorp, het gemeentehuis en de Havenstraat het uitgangspunt is. Het gemeentehuis moet een plek worden waar meerdere maatschappelijke functies samenkomen, waar de hele dag bedrijvigheid is en waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling.

Samenwerking met bibliotheek

In december 2017 kregen we het verzoek van de Bibliotheek AanZet om alsnog in te stappen in de ontwikkeling van het huis van de samenleving. Het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties onder één dak past in de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek is een echte ontmoetingsplek waar Alblasserdammers graag en gemakkelijk binnen stappen. En dat is precies wat we ook met het nieuwe gemeentehuis nastreven: openheid, laagdrempeligheid en gastvrijheid voor het hele dorp. De komende jaren ontwikkelt de bibliotheek zich nóg meer tot een plek waar kennis, ontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Samenwerking met andere partners is daarbij noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Het college heeft deze kans daarom met beide handen aangegrepen.
Hiermee komt de gemeente ook tegemoet aan de opdracht van de gemeenteraad om het als maatschappelijke ruimte bestempelde deel van het gemeentehuis te exploiteren met een verdienmodel dat economische waarde toevoegt.

Tegenvaller bij aanbesteding

In mei werden we geconfronteerd met een grote tegenvaller. De aanbesteding leverde (als gevolg van een overspannen bouwmarkt) geen geldige inschrijvingen op. Drie van de vier aanvankelijk geïnteresseerde aannemers haakten voortijdig af omdat ze geen tijd hadden. De gemeente heeft daarop de afgelopen zomer met de aannemer die wel een offerte indiende onderhandeld. Samen zochten we naar aanpassingen aan het plan en de uitvoering om kosten te besparen en alsnog tot resultaat te komen en tot gunning over te kunnen gaan. Hiervoor is enkele malen overleg in beslotenheid nodig geweest met de gemeenteraad. Onderhandelen doe je tenslotte niet in de openbaarheid. Openbaarheid in die fase zou de financiële belangen van de gemeente geschaad hebben. Nu die fase achter de rug is werken we het uit in een openbaar voorstel.

Drie scenario's

Het college presenteert 15 november drie scenario’s aan inwoners en gemeenteraad. Instemmen met het aangepast plan en onderhandelingsresultaat voor renovatie, een nieuwe aanbesteding starten of een geheel nieuw plan ontwikkelen voor het gemeentehuis.
Over het eerste scenario is het college positief, omdat we met serieuze partners in gesprek zijn om een deel van de vrije ruimte van het nieuwe gemeentehuis te huren. Daarmee voegt de gemeente economisch maatschappelijk waarde toe aan het nieuwe gemeentehuis. En geeft daarmee gehoor aan de motie van de gemeenteraad. De investering is hoger maar door huuropbrengsten blijven de jaarlijkse lasten hetzelfde. Het is aan de raad om hierover uiteindelijk over te beslissen.

Ondertussen gaat de dienstverlening u, onze inwoners, vanuit de tijdelijke locatie van de Publiekswinkel aan het Cortgene 9a gewoon door en proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Peter Verheij, wethouder