Verloren en gevonden voorwerpen

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De Gemeentewinkel vindt u tijdens de verbouwing in het pand aan Cortgene 9a. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak. Betalen is alleen mogelijk met pin. 

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Meld of vind dit dan via verlorenofgevonden.nl/ Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte aan de balie van de gemeente. Vermissing van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u ook online regelen via het webformulier. Uw document staat dan nationaal en internationaal als vermist.

Afhandeling

 • verloren voorwerp: bekijk op verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp is gevonden
 • gevonden voorwerp: meld dit via verlorenofgevonden.nl en bewaar het voorwerp thuis
 • paspoort of Nederlandse identiteitskaart gevonden: geef deze af bij de gemeente, hiervoor maakt u een afspraak
 • paspoort of Nederlandse identiteitskaart vermist: meld dit via het webformulier 'vermissing'

Online regelen

Melden vermissing paspoort of identiteitskaart    hiervoor heeft u DigiD nodig

Gevonden voorwerpen

Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. U meldt dit niet via verlorenofgevonden.nl. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente deze documenten.

Via verlorenofgevonden.nl of telefonisch doet u aangifte en bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. U mag het voorwerp ook inleveren bij de gemeente. Wanneer de eigenaar zich binnen één jaar meldt, brengen wij u met elkaar in contact. Als de eigenaar zich niet binnen één jaar meldt en het voorwerp ligt bij u thuis, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van één jaar voorbij is.

Op ondertstaande websites ziet u of het gevonden voorwerp geen gestolen voorwerp is. U neemt contact op met de politie wanneer het door u gevonden voorwerp als gestolen staat geregistreerd. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 8844.

Website RDW - Fietsdiefstalregister
Website Stop Heling - Overige gestolen voorwerpen

Telefonisch of persoonlijk melden

Telefonisch of persoonlijk melden kan ook:

 • via ons telefoonnummer 14 078
 • op afspraak bij de receptie van de gemeente tijdens onze openingstijden:
  • dinsdag, donderdag en vrijdag:  09.00 - 12.00 uur
  • maandag en woensdag:  14.00 - 19.30 uur
Overzicht gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen vindt u op verlorenofgevonden.nl. Als u denkt dat uw verloren voorwerp gevonden is, geeft u ons het nummer van het voorwerp uit de lijst op. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, mag u het voorwerp afhalen bij de receptie van de gemeente (Cortgene 9a) of bij de vinder thuis. Gevonden sleutels staan niet op de lijst, sleutels met specifieke kenmerken (zoals autosleutels) staan er wel op. Staat uw sleutel(s) niet in het overzicht? Dan bent u van harte welkom om in onze sleutelbak te kijken of uw sleutel(s) gevonden is.

Gevonden voorwerp ophalen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs zoals:
  • een aankoopbon
  • een foto
  • ander bewijsmateriaal
Gestolen voorwerp

Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Op verlorenofgevonden.nl bekijkt u of uw voorwerp gevonden is.

Minicontainer kwijt

Kijk op verlorenofgevonden.nl of uw container gevonden is. Neem via e-mail klantenservice@hvcgroep.nl of telefoonnummer 0800 0700 contact op met HVC. Zij maken dan met u een afspraak voor het bezorgen van een nieuwe minicontainer.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen

Uitgelicht

DigiD

Steeds meer zaken met of via de overheid, regelt u digitaal via internet. U heeft daarvoor DigiD nodig (Digitale Identiteit). Met deze unieke inlogcode voorkomt u dat andere mensen onder uw naam een aanvraag doen.

Lees verder